Jano Plast
Jano Plast
Tel: 046-25 65 00, 046-25 65 02

Register i plast, papper eller kartong kan fås efter behov och önskemål när det gäller antal flikar, utformning och format. Självklart kan man även få försättsblad till registret om så önskas.