Jano Plast
Jano Plast
Tel: 046-25 65 00, 046-25 65 02

En enklare förpackning som viks ihop.

En trycksak fodras på miniwell som stansas till rätt konstruktion för ihopvik.