Jano Plast
Jano Plast
Tel: 046-25 65 00, 046-25 65 02

Mapparna kläs i väv, strukturpapper eller med ett laminerat tryckark. Snoddar och magnetlås är lösningar som är vanligt förekommande.

Folieprägling eller blindprägling är tryckmetoder som oftast används på klädda mappar.